عکسی از فرهاد آئیش و همسرش در کنار سامان احتشامی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فرهاد آئیش و همسرش بازیگر هستند.فرهاد آئیش و همسرش مشهور هستند.فرهاد آئیش و همسرش در رستوران هستند.