عکسی از زانیار خسروی در ماشین خفنش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.زانیار خسروی در ماشین لاکچریش.زانیار خسروی در ماشین نشسته است.زانیار خسروی در ماشین با عینک است.