عکسی از ماشین لوکس زانیار خسروی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.ماشین لوکس زانیار خسروی مشکی است.ماشین لوکس زانیار خسروی شاسی بلند است.ماشین لوکس زانیار خسروی خارجی است.