عکسی از سپیده خداوردی همکار عموپورنگ که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سپیده خداوردی با گریمی متفاوت است.سپیده خداوردی بازیگر معروف است.سپیده خداوردی یک پسر دارد.