عکسی از سپیده خداوردی در یکی از پارک های تهران که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سپیده خداوردی با لباس صورتی است.سپیده خداوردی بازیگر معروف است.سپیده خداوردی یک پسر دارد.