عکسی از تبریک مینا وحید به مهدی سلطانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مینا وحید بازیگر جوان است.مینا وحید بازیگر مشهور است.مینا وحید با حجاب کامل است.