عکسی از شاهرخ استخری و دخترانش در بلژیک که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری و دخترانش در حال تفریح.شاهرخ استخری و دخترانش در سفر.شاهرخ استخری و دخترانش با لباسهای ست.