عکسی از رضا شفیعی جم و خانوم بازیگر در میدان نقش جهان اصفهان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا شفیعی جم با رزیتا غفاری است.رضا شفیعی جم بازیگر قدیمی است.رضا شفیعی جم بازیگر مشهور است.