عکسی از گریم قاجاری رضا شفیعی جم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم قاجاری رضا شفیعی جم متفاوت است.گریم قاجاری رضا شفیعی جم با کلاه است.گریم قاجاری رضا شفیعی جم برای کار جدیدش است.