عکسی از بانی پال شومون در خانه دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بانی پال شومون بازیگر ارمنی است.بانی پال شومون بازیگر جوان است.بانی پال شومون بازیگر سریال کرگدن است.