عکسی از سیروس همتی و همسرش کنار دریا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سیروس همتی و همسرش سالهاست ازدواج کرده اند.سیروس همتی و همسرش با عینک آفتابی هستند.سیروس همتی و همسرش در آغوش هم هستند.