عکسی از عاشقانه ای دیگر از بهاره رهنما و ‌همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره رهنما و ‌همسرش فرزندی ندارند.بهاره رهنما و ‌همسرش چند سال است ازدواج کرده اند.بهاره رهنما و ‌همسرش عاشق هم هستند.