عکسی از بهاره رهنما و‌ همسرش در یک نمایشگاه که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. بهاره رهنما و‌ همسرش چند سالی است ازدواج کرده اند. بهاره رهنما و‌ همسرش بچه ندارند. بهاره رهنما و‌ همسرش در کنار هم هستند.