عکسی از ظاهر جدید مازیار فلاحی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر جدید مازیار فلاحی ساده است.ظاهر جدید مازیار فلاحی با ماسک است.ظاهر جدید مازیار فلاحی زیباست.