عکسی از مازیار فلاحی و دوستش در کنسرت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مازیار فلاحی و دوستش در کنار هم هستند.مازیار فلاحی و دوستش صمیمی هستند.مازیار فلاحی و دوستش در یک قاب.