عکسی از نیمه پنهان الناز حبیبی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الناز حبیبی بازیگر مشهور است.الناز حبیبی بازیگر جوان است.الناز حبیبی با شال آبی است.