عکس متفاوتی از سیاوش خیرابی و ‌دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سیاوش خیرابی و ‌دوستش صمیمی هستند.سیاوش خیرابی و ‌دوستش خوشتیپ هستند.سیاوش خیرابی و ‌دوستش در کنار هم هستند.