صیادان برای صید ماهی هامور راهی دریا می شوند. ماهی هامور در دریای جنوب صید می شود. تصویر ماهی هامور بزرگی را در عکس می بینید.


صیادی پیشه دیرینه ساحل‌نشینان استان بوشهر است که در همین راستا صید میگو از جایگاه ویژه‌ای برای صیادان این استان برخوردار است.صیادان بوشهری که برای صید میگو راهی دریا می‌شوند، پس از چندین شبانه روز تلاش و صید، به بنادر بر می‌گردند. با بازگشت لنج‌ها از دریا، مردم برای خرید میگو به اسکله‌ها می‌روند.