عکسی از همکاری لاله صبوری با عمو فیتیله ای که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لاله صبوری در کنار محمد مسلمی است.لاله صبوری بازیگر مشهور است.لاله صبوری در اتاق تدوین است.