عکسی جدید لاله صبوری در کرونا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لاله صبوری در کرونا ماسک زده است.لاله صبوری در کرونا با شال مشکی است. لاله صبوری در کرونا حالش خوب است.