عکسی که ماهایا پطروسیان عزادار برای درگذشت مادرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ماهایا پطروسیان عزادار مادرش شد.ماهایا پطروسیان عزادار پست غم انگیز گذاشت.ماهایا پطروسیان عزادار به سوگ مادرش نشست.