عکسی از تیپ جدید سیاوش خیرابی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید سیاوش خیرابی با لباس سفید است.تیپ جدید سیاوش خیرابی با عینک آفتابی است.تیپ جدید سیاوش خیرابی زیباست.