عکسی از تیپ متفاوت سیاوش خیرابی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت سیاوش خیرابی با تی شرت سفید است.تیپ متفاوت سیاوش خیرابی با شلوار جین است.تیپ متفاوت سیاوش خیرابی با کتونی سفید است.