عکسی از لباس ژاپنی سپیده خداوردی در یک مراسم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس ژاپنی سپیده خداوردی مشکی است.لباس ژاپنی سپیده خداوردی خاص است.لباس ژاپنی سپیده خداوردی زیباست.