عکسی از گریم جدید مونا کرمی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم جدید مونا کرمی برای کار جدیدش است.گریم جدید مونا کرمی ساده است.گریم جدید مونا کرمی خاص است.