عکسی از تیپ جدید الهام طهموری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید الهام طهموری اسپرت است.تیپ جدید الهام طهموری زیباست.تیپ جدید الهام طهموری متفاوت است.