عکسی که علی سخنگو به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی سخنگو با پیراهن سفید است.علی سخنگو دستیار کارگردان است.علی سخنگو در سریال دل بازی کرده بود.