کرونا لطمه بزرگی به گردشگری وارد کرد. محدودیتهای تردد عامل بزرگی برای کم شدن گردشگری شد. برخی هموطنان با وجود مصوبات ستاد کرونا به گردشگری خود در روزهای کرونایی ادامه می دادند.


 با توجه به موج فراگیر کرونا و توصیه‌های ستاد کرونا نسبت به عدم تجمع وسفر غیرضروری،دریاچه ارومیه مملواز گردشگران و مسافرانی است که بدون توجه به این توصیه‌هااقدام به سفر به این منطقه کرده اند.

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

 • گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه

برچسب‌ها