عکسی از خاطرات زیبای سفر نازنین بیاتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سفر نازنین بیاتی به قشم بوده.سفر نازنین بیاتی برای زمان ثبل کروناست.سفر نازنین بیاتی به جزیره زیبا بوده.