رویای عشقت را،در این گودالِ تاریک،آفتابِ واقعیت کن...

.

.

.

.

.

ممنونم که به طبیعت احترام میزارین و زباله نمی ریزین