عکسی از کوروش تهامی و‌ همسرش در آغوش هم که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. کوروش تهامی و‌ همسرش عاشق هم هستند. کوروش تهامی و‌ همسرش در کنار هم هستند. کوروش تهامی و‌ همسرش سالهاست ازدواج کرده اند.