عکسی از امیرعلی دانایی با موهایی آشفته که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرعلی دانایی بازیگر مشهور است.امیرعلی دانایی بازیگر جوان است.امیرعلی دانایی ظاهری آشفته دارد.