عکسی از تیپ رسمی امیرعلی دانایی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ رسمی امیرعلی دانایی با کت و شلوار است.تیپ رسمی امیرعلی دانایی سیاه و سفید است.تیپ رسمی امیرعلی دانایی با پاپیون است.