هرساله مراسم باشکوهی در روز هشتم محرم در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود. بدلیل شیوع کرونا حسینیه اعظم زنجان دو سال مراسمی نداشته است. نذورات بسیاری در این روز به حسینیه اعظم زنجان  هدیه می شود. اگر شما هم دوست دارید بدانید که سرنوشت نذورات حسینیه اعظم زنجان چه می شود این گزارش تصویری را ببینید.


حسینیه اعظم زنجان به عنوان دومین قربانگاه جهان اسلام بعد از مکه مکرمه، نذورات و احشام نذری مردم را جمع‌آوری و به مجتمع مصباح حسینیه اعظم زنجان انتقال و بعد از کشتار با بسته‌بندی بهداشتی و با ساز و کار مشخصی در بین نیازمندان و صاحبان نذورات با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی توزیع می‌کند.

طبق آمار منتشر شده از سوی حسینیه اعظم زنجان به طور میانگین بیش از ۸ هزار راس انواع احشام همه ساله در روز هشتم محرم به حسینیه اعظم زنجان اهدا می شود که امسال به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا برای دومین سال پیاپی دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان در روز هشتم محرم تشکیل نشد.

بهرام بیات
تحویل گوسفند زنده نذری به یکی از پایگاه های حسینیه اعظم زنجان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی - خیابان فردوسی زنجان ۱
تحویل گوساله زنده نذری به یکی از پایگاه های حسینیه اعظم زنجان - خیابان خیام زنجان ۲
انتقال گوسفندان زنده نذری به دامداری موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان ۳
گوسفندان زنده نذری در دامداری موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان ۴
تحویل گوسفندان زنده نذری به دامداری موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان ۵
تحویل گوسفندان زنده نذری به دامداری موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان ۶
گوسفندان زنده نذری در دامداری موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان ۷
ورود لاشه های گوسفندان به مرکز تقسیم و بسته بندی گوشت تبرک حسینیه اعظم زنجان ۸
 انتقال لاشه ها به سردخانه جهت استفاده در بسته های تبرک گوشت نذری حسینیه اعظم زنجان ۹
برش و تقسیم لاشه ها جهت استفاده در بسته های تبرک گوشت نذری حسینیه اعظم زنجان ۱۰
تقسیم بندی گوشت نذری قربانی در کشتارگاه و آماده کردن برای بسته بندی تبرک ها ۱۱
تقسیم بندی گوشت نذری قربانی در کشتارگاه و آماده کردن برای بسته بندی تبرک ها ۱۲
تقسیم بندی گوشت نذری قربانی در کشتارگاه و آماده کردن برای بسته بندی تبرک ها ۱۳
بسته بندی گوشت نذری قربانی حسینیه اعظم زنجان - خرم پروتئین زنجان ۱۴
بسته بندی گوشت نذری قربانی حسینیه اعظم زنجان - خرم پروتئین زنجان ۱۵
بسته بندی گوشت تبرک حسینیه اعظم زنجان و ارسال آنها به محل توزیع ۱۶
محل توزیع گوشت تبرک حسینیه اعظم زنجان- خیابان امام خمینی (ره) ۱۷
دریافت فیش های توزیع شده در بین نیازمندان و دریافت گوشت تبرک حسینیه اعظم زنجان - خیابان امام خمینی (ره) ۱۸
دریافت فیش های توزیع شده در بین نیازمندان و دریافت گوشت تبرک حسینیه اعظم زنجان - خیابان امام خمینی (ره) ۱۹
دریافت فیش های توزیع شده در بین نیازمندان و دریافت گوشت تبرک حسینیه اعظم زنجان - خیابان امام خمینی (ره) ۲۰