عکسی از ارسلان قاسمی و سگش در ماشین که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس ارسلان قاسمی و سگش سیاه و سفید است.ارسلان قاسمی و سگش در ماشین هستند.