با شیوع کرونا قانون منع تردد بین استانها توسط ستاد کرونا تصویب شد. بنا به قانون منع تردد ، مسافرت به استان ها ممنوع است. با اعمال تعطیلی مجدد قانون منع تردد اجرایی شد.


تهران - ایرنا - با گسترش ویروس کرونا در موج پنجم و با اعلام تعطیلی سراسری، منع تردد بین استانی از روز یکشنبه ۲۴ مرداد تا روز شنبه ۳۰ مرداد ماه اعمال می شود. منع تردد در آزادراه تهران - شمال با حضور پلیس راهور ناجا در حال اجرا می باشد.

 
 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال

 • محدودیت تردد در آزادراه تهران شمال