عکسی از گشت و گذار بهاره رهنما در بازار که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره رهنما در بازار قدم میزند.بهاره رهنما در بازار خرید میکند.بهاره رهنما در بازار با لباسی گل گلی است.