عکسی از لیندا کیانی و دوستش‌ در یک کافه که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. لیندا کیانی و دوستش‌ صمیمی هستند. لیندا کیانی و دوستش‌ در فضای باز هستند. لیندا کیانی و دوستش‌ در کنار هم هستند.