عکسی که هانیه غلامی و مادرش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.هانیه غلامی و مادرش در کنار هم هستند.هانیه غلامی و مادرش شبیه هستند.هانیه غلامی و مادرش بازیگر هستند.