عکسی از لباس مذهبی امیر غفارمنش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس مذهبی امیر غفارمنش برای کار جدیدش است.لباس مذهبی امیر غفارمنش با گریم متفاوت است.