عکسی که امیر غفارمنش و دوستش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.امیر غفارمنش و دوستش صمیمی هستند.امیر غفارمنش و دوستش در آسانسور هستند.امیر غفارمنش و دوستش در کنار هم هستند.