عکسی از لباس رنگی سپیده خداوردی در خانه ای قدیمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سپیده خداوردی بازیگر معروف است.سپیده خداوردی با مانتو زرد است.سپیده خداوردی در کنار پنجره است.