عکسی از امیرحسین آرمان زیر آسمانی ابری که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرحسین آرمان با لباسی ورزشی است.امیرحسین آرمان بازیگر مشهور است.امیرحسین آرمان مدل هم هست.