عکسی از امیرحسین آرمان با موهایی آشفته که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرحسین آرمان با زیگر جوان است.امیرحسین آرمان در سریال مانکن بازی کرده است.امیرحسین آرمان خوش استایل است.