عکسی از چهره جدی مهران احمدی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس چهره جدی مهران احمدی سیاه سفید است.چهره جدی مهران احمدی با سبیل است.چهره جدی مهران احمدی خشمگین است.