عکسی از کثیفی های چهره مهران احمدی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره مهران احمدی در پشت شیشه است.چهره مهران احمدی با عینک است.چهره مهران احمدی پشت یک شیشه کثیف است.