عکسی از میلاد کی‌مرام و مانکن ها که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.میلاد کی‌مرام با صورتی زخمی است.میلاد کی‌مرام بازیگر معروف است.میلاد کی‌مرام بازیگر جوان است.