عکسی از گریم‌ عجیب شقایق فراهانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم‌ عجیب شقایق فراهانی مردانه است.گریم‌ عجیب شقایق فراهانی با سبیل است.گریم‌ عجیب شقایق فراهانی برای کار جدیدش است.