عکسی از گریم‌ مردانه شقایق فرهانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم‌ مردانه شقایق فرهانی در کنار وانت قرمز.گریم‌ مردانه شقایق فرهانی با سبیل است.گریم‌ مردانه شقایق فرهانی برای کار جدیدش است.