عکسی از داستان کوتاهی از پرویز پرستویی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پرویز پرستویی برای حال مردم نوشت.پرویز پرستویی بازیگر مشهور است.پرویز پرستویی پرحاشیه است.